Digitální obraz
Hodnocení:
Počet hodnotících: 0
Počet zobrazení: 326
Řešený příklad 1
Dopad změny velikosti strany obrazu na celkovou velikost obrazu
Řešený příklad 2
Výpočet velikosti obrazu o daném počtu pixelů
Řešený příklad 3
Výpočet množství obrazové informace v barevném obrazu
Řešený příklad 4
Histogram obrazu
Řešený příklad 5
Změna velikosti obrazu
Řešený příklad 6
Změna hloubky obrazu
Řešený příklad 7
Rotace a zrcadlení obrazu
Řešený příklad 8
Oříznutí obrazu
Cvičení 1
Rozlišení zobrazovacích zařízení
Cvičení 2
Konverze obrazu do různých datových formátů
Cvičení 3
Práce s histogramem
Cvičení 4
Změna velikosti obrazu
Cvičení 5
Změna jasu, kontrastu a vyvážení barev
Animace k řešenému příkladu 6
Změna hloubky obrazu
Animace k řešenému příkladu 7
Rotace a zrcadlení obrazu
Tento portál byl vyvinut v rámci projektu Evropského sociálního fondu, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem "eProjekt - mezipředmětové vztahy v projektové výuce", reg. č. CZ.1.07/1.1.00/14.0103.