Vyhledávání informací ve specializovaných databázích pro zdravotnickou praxi založenou na důkazu
Klíčová slova:  informace databáze vyhledávání Google
Hodnocení:
Počet hodnotících: 0
Počet zobrazení: 487
Řešený příklad 1
Vyhledávání tématu pády hospitalizovaných senizůr a jejich prevence v: bibliografické databázi MEDLINE/PubMed
Řešený příklad 2
Vyhledávání tématu pády hospitalizovaných seniorů a jejich prevence v: bibliografické databázi CINAHL
Řešený příklad 3
Vyhledávání tématu: synoptická databáze Dynamed
Animace k řešenému případu 1
Vyhledávání tématu pády hospitalizovaných senizůr a jejich prevence v: bibliografické databázi MEDLINE/PubMed
Animace k řešenému příkladu 3
Vyhledávání tématu: synoptická databáze Dynamed
 
Tento portál byl vyvinut v rámci projektu Evropského sociálního fondu, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem "eProjekt - mezipředmětové vztahy v projektové výuce", reg. č. CZ.1.07/1.1.00/14.0103.