Internet a síťová komunikace
Hodnocení:
Počet hodnotících: 0
Počet zobrazení: 21
Řešený příklad 1
Spuštění nástroje Příkazová řádka
Řešený příklad 2
Zjistěte v příkazové řádce IP adresu počítače
Řešený příklad 3
Zjištění pokročilých informací o síťové konfiguraci
Řešený příklad 4
Ruční restart síťové konfigurace
Řešený příklad 5
Test připojení pomocí příkazu Ping
Řešený příklad 6
Test připojení pomocí příkazu Tracert
Řešený příklad 7
Vytvoření žádanky o vzdálenou pomoc
Řešený příklad 8
Použití vzdálené pomoci - základní režim
Řešený příklad 9
Použití vzdálené pomoci - převzetí řízení
Řešený příklad 10
Použití relace vzdálené plochy
Řešený příklad 11
Připojení síťové jednotky
Cvičení 1
Zjistěte veřejnou IP adresu vašeho počítače
Cvičení 2
Zjistěte fyzickou (MAC) adresu síťového adaptéru
Cvičení 3
Zjistěte, které hodnoty se změní v nastavení sítě po provedení ručního restartu adaptéru
Cvičení 4
Zjistěte IP adresu vzdáleného počítače
Cvičení 5
Relace vzdálené pomoci
Cvičení 6
Relace vzdálené plochy
Cvičení 7
Mapování sdíleného adresáře
Animace k řešenému příkladu 1
Spuštění nástroje Příkazová řádka
Animace k řešenému příkladu 2
Zjistěte v příkazové řádce IP adresu počítače
Animace k řešenému příkladu 3
Zjištění pokročilých informací o síťové konfiguraci
Animace k řešenému příkladu 4
Ruční restart síťové konfigurace
Animace k řešenému příkladu 5
Test připojení pomocí příkazu Ping
Animace k řešenému příkladu 6
Test připojení pomocí příkazu Tracert
Animace k řešenému příkladu 10
Použití relace vzdálené plochy
Animace k řešenému příkladu 11
Připojení síťové jednotky
Tento portál byl vyvinut v rámci projektu Evropského sociálního fondu, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem "eProjekt - mezipředmětové vztahy v projektové výuce", reg. č. CZ.1.07/1.1.00/14.0103.