Databázové systémy
Hodnocení:
Počet hodnotících: 0
Počet zobrazení: 11
Řešený příklad 1
Použití dialogu pro import dat z textového (CSV) souboru do MS Excel
Řešený příklad 2
Vytvoření nové databáze v aplikaci MS Access
Řešený příklad 3
Vytvoření databázové tabulky v aplikaci MS Access
Řešený příklad 4
Změna primárního klíče v tabulce Pacienti
Řešený příklad 5
Tvorba jednoduchého dotazu - projekce
Řešený příklad 6
Tvorba jednoduchého dotazu - selekce
Řešený příklad 7
Import dat z aplikace Excel
Řešený příklad 8
Vytvoření relace mezi tabulkami
Řešený příklad 9
Vytvoření dotazu nad dvěma spojenými tabulkami
Cvičení 1
Importujte textovou tabulku ze schránky systému do aplikace MS Excel
Cvičení 2
Přidejte několik nových sloupců do tabulky Pacienti
Cvičení 3
Přidejte další záznamy do tabulky Pacienti
Cvičení 4
Uložte data v Excelu do CSV souboru
Animace k řešenému příkladu 1
Použití dialogu pro import dat z textového (CSV) souboru do MS Excel
Animace k řešenému příkladu 2
Vytvoření nové databáze v aplikaci MS Access
Animace k řešenému příkladu 3
Vytvoření databázové tabulky v aplikaci MS Access
Animace k řešenému příkladu 4
Změna primárního klíče v tabulce Pacienti
Animace k řešenému příkladu 5
Tvorba jednoduchého dotazu - projekce
Animace k řešenému příkladu 6
Tvorba jednoduchého dotazu - selekce
Animace k řešenému příkladu 7
Import dat z aplikace Excel
Animace k řešenému příkladu 8
Vytvoření relace mezi tabulkami
Animace k řešenému příkladu 9
Vytvoření dotazu nad dvěma spojenými tabulkami
Tento portál byl vyvinut v rámci projektu Evropského sociálního fondu, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem "eProjekt - mezipředmětové vztahy v projektové výuce", reg. č. CZ.1.07/1.1.00/14.0103.