Vytváření strukturovaného odborného textu v editoru MS Word
Hodnocení:
Počet hodnotících: 0
Počet zobrazení: 86
Řešený příklad 1
Vytvoření databáze informačních pramenů
Řešený příklad 2
Vkládání odkazů na informační prameny do textu
Řešený příklad 3
Vytvoření bibliografického seznamu citací v dokumentu
Cvičení 1
Práce s databází informačních zdrojů
Cvičení 2
Použití správce referencí
Cvičení 3
Ověření stylů bibliografických seznamů
Tento portál byl vyvinut v rámci projektu Evropského sociálního fondu, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem "eProjekt - mezipředmětové vztahy v projektové výuce", reg. č. CZ.1.07/1.1.00/14.0103.